Manager de proiect: După 500 de ore de practică!

Grafică articol

Bun venit pe situl meu!

Astăzi, voi continua povestea devenirii mele ca manager de proiect. În articolul precedent din serie, vorbeam despre adevărurile constatatate după 100 de ore de practică.

Ca în orice situaţie neplăcută, simpla constatare a unor lipsuri, se rezolvă prin măsuri concrete şi prin obiective care trebuie urmărite.

Astfel, la finele lunii octombrie 2016, mă aflam în faţa unei realităţi care, oricât de neplăcută era, era ceea ce era ACUM, reprezenta punctul de pornire către ceva mai bun!

Ce am decis atunci?

 • Realizarea de proiecte de monitorizare a activităţii zilnice. Dacă vrei o afacere profitabilă, tot timpul trebuie să ai în vedere ca diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, să fie mult mai mare ca zero.
 • Este oare viaţa mea mai puţin importantă, mai puţin valoroasă decât orice afacere? O întrebare dureroasă, dar care trebuia adresată printr-o atitudine PRACTICĂ! O acţiune care să scoată la iveală PRIORITĂŢILE rezultate din NEVOILE IMEDIATE şi DE PERSPECTIVĂ.
 • Este oare capitalul cel mai valoros, TIMPUL, ceva pe care să îmi pot permite să îl neglijez? Pentru cine consideră TIMPUL ca pe o glumă, poate că e nevoie de un răspuns monosilabic. Îmi place să cred că ştii ce cauţi aici, pe acest sit, deci pornesc de la premisa că ŞTII CE VREI DE LA TINE. Răspunsul meu deci, este evident: ÎN NICI UN CAZ!
 • Ce îmi place să fac şi ce fac de nevoie? Monitorizarea primelor ore de practică, mi-a adus în prim plan o realitate pe care eu o ocoleam semiconştient: activităţile care îmi plac şi cele făcute de nevoie. Aveam o imagine vagă despre cât de mult îmi place să fac X activitate. Am decis să monitorizez ZILNIC, FĂRĂ EXCEPŢII, într-un jurnal general, fiecare activitate desfăşurată şi să centralizez datele lunar, apoi să fac o analiză a felului în care aloc TIMPUL, deci, SĂ IDENTIFIC COSTUL ACTIVITĂŢILOR ÎN ORE DE MUNCĂ.
 • Care sunt priorităţile NATURALE? Am dezvoltat acest subiect critic pentru dezvoltarea oricui, în Modulul 03 „Piramida nevoilor naturale” al trainingului „Trăieşte conştient! Trăieşte SMART”. Foarte pe scurt, este vorba despre o viziune mult mai cuprinzătoare asupra temei teoriei lui Abraham Maslow, „Piramida nevoilor”, pe care practica a validat-o. Doar că sistemul lui Maslow este prea rudimentar pentru a da rezultate clare, vizibile şi lasă foarte multe situaţii neexplicate. Există priorităţi naturale, adică, NEVOI NATURALE. Cea mai importantă şi uşor de observat oriunde am privi în jurul nostru: NEVOIA DE DEZVOLTARE.

Aveam deja 15 proiecte de monitorizare, când stabileam ca obiectiv monitorizarea zilnică a tuturor activităţilor.

Şi acum, să dăm timpul înainte!

Rapid înainte: 30 aprilie 2017

 • Obiectivul principal: 500 de ore de practică. L-am atins cu două luni înainte. La 30 aprilie 2017, aveam circa 580 ore de practică acumulate. Faţă de media de 50 ore lunar propusă, realizasem o medie de 70 ore lunar. Progresul realizat, înseamnă o CREŞTERE cu 20 ore lunar sau, procentual, o creştere cu 40% în 6 luni a practicii!
 • Proiecte derulate. La bilanţul din 30 aprilie, aveam 46 de proiecte derulate, din care 6 proiecte încheiate. Aşadar, un alt mic succes şi aici!
 • Date disponibile pentru analiză şi evaluare. Centralizarea timpului consumat pe activităţi, m-a condus în situaţia de a îmi putera evalua rezultatele muncii, prin prisma NEVOILOR REALE: CUM ÎMI CÂŞTIG EXISTENŢA?
 • Fragmentarea muncii. Analiza făcută, a scos la iveală o fragmentare a muncii, care avea drept consecinţă primară, scăderea eficienţei muncii şi a obţinerii de rezultate slabe. Poate cel mai afectat în acest sens, am fost de activitatea care îmi place cel mai mult: SCRISUL. Metricile analizate, demonstrează că eficienţa cu care scriu, depinde de modul în care lucrez efectiv. Şi mă refer în mod special la scrierea, publicarea şi promovarea articolelor pe bloguri, comparativ cu scrierea unei cărţi, spre exemplu. O activitate care poate fi benefică dacă este desfăşurată într-un mod bine gândit sau, poate fi generatoare de stress, nemulţumiri mocnite şi pagube dificil de estimat, dacă e desfăşurată necorespunzător.
 • Surmenajul şi planificarea concediilor. O primă rezultantă a analizei a condus la concluzii neplăcute privind organizarea timpului de lucru în raport cu timpul pentru odihnă şi recuperare. Se poate fără concediu de odihnă? Există un număr destul de mare de factori care condiţionează un răspuns AFIRMATIV. Pentru că, răspunsul este „AFIRMATIV, DACĂ:” şi urmează o listă de condiţii, care abia după analiza efectuată, au devenit explicite, vizibile, observabile.

Ce decizii am luat privitor la situaţia constatată?

 • Acumularea a minimum 1200 ore de practică în managementul de proiect, la 31-12-2017;
 • Reducerea sistematică a fragmentării muncii, prin gruparea convenabilă a sarcinilor;
 • Eliminarea proiectelor costisitoare de pe lista cu priorităţi ridicate;
 • Întocmirea de analize SWOT la nivel de proiect şi prioritizarea funcţie de rezultatele analizelor;
 • Programarea şi efectuarea a două concedii în 2017: unul în vară şi unul cu ocazia Crăciunului, minimum 21 zile în total.

Ce a urmat după acest plan?

Te aştept luni, săptămâna viitoare, să citeşti cum au evoluat lucrurile şi îţi voi povesti cum am ajuns să mă ocup constrâns de împrejurări dureroase! de managementul riscurilor!

O zi bună îţi urez şi îţi mulţumesc pentru atenţia acordată!

Cu prietenie,

Şerban

– Citit de 47 vizitatori